Doradztwo biznesowe

Wdrażając się w projekt doradztwa dla klienta pokazuję inne spojrzenie na prowadzenie biznesu. Zewnętrzna perspektywa mojego poglądu uwidocznić może takie elementy jakich nie widać będąc częścią wewnętrznego zespołu firmy. Weryfikacja zaangażowania współpracowników oraz organizacji pracy, stopień i zasady zatrudnienia, strategia firmy, wizja oraz dalekosiężna misja przedsiębiorstwa, przeanalizowanie kosztów, a także pozycji na rynku to pierwsze elementy na które należy spojrzeć zupełnie obiektywnie. Plany strategiczne firmy poddaję analizie w taki sposób, aby uwidocznić jednoczesne spojrzenie z puntu widzenia zarządu przedsiębiorstwa oraz klientów.

Kluczem do pozyskania świadomości o kondycji przedsiębiorstwa oraz do dokonania właściwej zmiany leżą u podnóża poniższych analiz jakie przeprowadzam podczas procesu doradztwa.

Elementy związane z analizą możliwości firmy, jej silnych i słabych stron.

Elementy związane z analizą kosztów funkcjonowania firmy.

Elementy związane z produktami:

– Kontrola procesu zaopatrzenia i jakości półproduktów;
– Kontrola zasobów magazynowych;
– Kontrola procesu produkcyjnego oraz oznaczania produktu;
– Kontrola jakości produktowej;
– Kontrola terminów dostaw;
– Kontrola realizacji procesu reklamacyjnego oraz ewentualnego serwisu pogwarancyjnego;

Elementy związane z pracownikiem:

– System zatrudniania i wykonywania obowiązków służbowych;
– System wynagrodzeń oraz motywacji pracowników;
– System szkoleń i świadomości realizowanych zadań pracowniczych;

Elementy związane z analizą rynku produktowego:

– Analiza cyklu życia produktu;
– Analiza potrzeb klienta;
– Analiza konkurencyjności;
– Analiza możliwości wykonania produktów innowacyjnych;
– Analiza popytu;
– Analiza kosztów w rozumieniu produktowym;

Elementy związane z analizą konkurencji

Elementy związane z wizją firmy i możliwościami dokonania zmian

b

Elementy związane ze strategią firmy i jej misją.

i

Opracowanie biznes planu.

Analiza możliwości pozyskania zewnętrznego dokapitalizowania firmy

Elementy związane z wdrożeniem planu naprawczego

Ale jak to wszytko podsumować ?

Cóż, wiem na pewno, że jestem osobą, która osiągnęła sukces zawodowy oraz finansowy, ale przede wszystkim na kanwie wcześniejszego – sukces w sferze prywatnej. Wiem również to, że jeszcze dużo nie wiem. Ale wiem na pewno, że skoro sukces ten osiągnąłem to mogę podzielić się tym – co już wiem.

Miernik Development | miernikdevelopment@gmail.com | tel. + 48 602 617 102

Miernik Development
miernikdevelopment@gmail.com
tel. + 48 602 617 102